“Kartan är inte verkligheten” Detta syftar till att allas bild av världen är subjektiv. Genom att vara medveten om detta kan man enklare undvika missförstånd, och hitta lösningar i diskussioner kring hur saker “är” - eftersom “är” alltid är en... (More)