Skip to main content

FAQ
FAQ

Detta är vanliga frågor och svar om NLP som kommer från boken Mästerligt Lärande som vi tagit fram för att sprida användbar, praktisk NLP till dig som är nyfiken. 

4 followers
0 questions
2 posts

Do you have questions about FAQ ?

Log in to ask questions about FAQ publicly or anonymously.

Post
FAQ
Vad ger det mig att lära mig NLP? NLP utgår från hur vi fungerar och därmed skapar vår subjektiva verklighet. Detta börjar i dig själv. Du tränar dig att läsa av dig själv, hur du mår, vad som får dig... (More)
Post
FAQ
Varför ska jag lära mig NLP? Det finns ingen anledning att lära sig NLP eller något annat överhuvudtaget, förutom att du har känt ett behov av nya verktyg, att någon har rekommenderat det, eller att du helt enkelt är nyfiken... (More)