Skip to main content

NLP i terapi
NLP i terapi
1 member
0 questions
1 post

Du som använder NLP inom terapi på olika sätt är välkommen att diskutera, dela erfarenheter och ställa frågor. 

All Members
Ulf Sandström
Ordförande