Vi är nyfikna på hur du coachar, i vilket sammanhang och med vilken typ av personer. Hur du använder NLP och vilka tekniker eller tillvägagångssätt du tycker du har stor nytta av.